8 Ocak 2019 Salı

Filistin Arap İsyan Bayrağı

Filistin Bayrağı

Filistin Bayrağı

Filistin Bayrağı İngiliz diplomat Mark Sykes tarafından I. Dünya Savaşı’nda Araplık bilinci yaratmak amacıyla tasarlanmıştır. Sykes, tasarımını yaptığı bu yeni bayrakla, Arap aşiretleri, ‘Araplık’ duygusu etrafında birleştirmeyi umuyordu.

Birinci Dünya Savaşında Arap İsyan Bayrağı olarak, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Arap İsyanı sırasında Arap milliyetçileri tarafından kullanılmıştır. Osmanlı Devletine karşı ayaklanan Arapların milli bayrağı olarak kabul edilmişti. İngilizler tarafından tasarlanan bayrakta dört renk (beyaz, yeşil, kırmızı, siyah) kullanılmıştır.

Şerif Hüseyin tarafından 1916’daki Osmanlı Devletine karşı yapılan Arap ayaklanmasının sembolü olarak kullanılan bu bayrak, 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından Filistin halkının bayrağı olarak ilan edildi ve 15 kasım 1988 yılında da yine Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından Filistin ülkesinin bayrağı olarak ilan edildi.

Kırmızı üçgen 1916 yılında Osmanlı Devletine isyan eden Şerif Hüseyin’in kabilesi Haşimoğullarını, diğer bir görüşe göre de Arapların Osmanlı Devletine karşı bağımsızlığı için dökülen kanı temsil eder.

Siyah yatay çizgi, Abbasileri; ortadaki yeşil renk Şii Fatımileri; alttaki beyaz renk Emevileri temsil eder.

Tarih boyunca Emeviler beyaz sancak; Abbasiler siyah sancak; Şii Fatımiler ise yeşil sancak kullanmıştır. Kırmızı ise Türklere karşı Arapların bağımsızlığını temsil eder.

1916 yılında İngiltere’nin desteğiyle Arap İsyanı’nı başlatan Şerif Hüseyin, Osmanlı Devleti’nin parçalanmasından sonra Hicaz’da bir Arap devleti kurmuştur.

Lawrance'in yardımları ile Şerif Hüseyin ailesi Arap coğrafyasına adeta emir/kral edildi. Oğulları-çocukları Ürdün, Filistin ve Irak'a kral tayin edilerek bölgede İngiliz kolonilerinin temelleri atıldı. Oğullarından Ali, 1925 yılına kadar Hicaz Krallığını yönetti. Abdullah, mevcut Ürdün Krallığını da yöneten hanedanın kurucusudur. Faysal, önce Suriye Arap Krallığını yönetmiş; ardından da Irak’ı yönetmiştir.


Bölgedeki diğer Arap devletlerinin bayraklarını da bu bayraktan esinlenerek yapılmıştır.

Arap Bayrakları

Kaynak göstermenizi rica ederiz.

22 Kasım 2018 Perşembe

İslamiyet Öncesi Arap Tanrıları - Hubel

İslamiyet Öncesi Arap Tanrıları

İslamiyet öncesi çok tanrıcı bir dine sahip olan Araplar, Hubel, Uzza, Lat ve Menat başta olmak üzere birçok puta inanıyorlardı. Mekke, önemli bir ticaret yeriydi ve pagan Arapların(putperest) en kutsal yeriydi. Şehir aynı zamanda din turizmiyle de ünlüydü. Çoktanrıcı yapıları sayesinde çeşitli yerlerden birçok tanrıyı sahiplenmişlerdi. En kutsal yerleri Kabe'de 360'dan fazla putları bulunuyordu. Her Arap kabilesinin sahiplendiği bir putu vardı.
İslamiyet Öncesi Putlar
Hubel (Kibele) , İslam öncesi Arap geleneği ve inanışında önemli bir yer kaplayan, özellikle Mekke’de tapınılan bir Arap tanrısıdır. 630 yılına kadar Kabe’de bulunan 360 tanrı figürünün en büyüğü ve en güçlüsü olarak saygı görmüştür.

Mekke’ye getirilen ilk put olma özelliği taşır ve Mekke’nin en itibar gören putu sayılırdı. İnsan şeklinde olup, kırmızı akikten yapılmıştır. Arap kabileleri tarafından ilah kabul edilen Hubel'in Suriye’den getirilişi sırasında eli kırılmış; yerine Kureyş müşrikleri tarafından altın bir el takılmıştır.
İsmi Kibele'den dönüşüp "Hubel" halini almıştır. Bu yüzden de Anadolu'nun baş tanrıçası olan Kibele’nin simgesi olan ay, Hubel'in de simgesi olmuştur.
Ay Tanrısı Hubel
Kabe'nin içinde yer alan Hubel’in önünde yedi adet fal oku vardı. Araplar yolculuğa çıkmak, ticaret yapmak, herhangi bir işe başlamak, evlenmek, nesebi şüpheli bir çocuğun babasını belirlemek, öldürülen kimsenin diyetini ödetmek, su kuyusu açmak, ölüyü defnetmek vb. işleri yapmak istediklerinde bu fal oklarını çeker, ona göre hareket ederlerdi.

25 Ekim 2018 Perşembe

Students in Tunisia 1914

Students in Tunusia

Students following a lesson written in the sand, Tunisia, 1914. The letters are in Arabic.

 It reads from right to left "as-salamu alaikum" السلام عليكم, is a greeting in Arabic that means "peace be upon you". The greeting is a religious salutation among Muslims, whether socially or within worship and other contexts. The typical response to the greeting is wa ʿalaykumu s-salām

23 Ekim 2018 Salı

Andımızın Yazarı Kim

Reşit Galip
Andımız

23 Nisan 1933’te Türk siyasetçi ve doktor Reşit Galip tarafından yazıldı.

1933 yılında yazılan Andımız şu şekildeydi;
“Türküm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,
yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.
Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.”

Andımız
Reşit Galip öğrenciyken gönüllü olarak balkan savaşı'na ve 1. Dünya Savaşı'na katılıp Kafkasya Cephesi'nde savavştı.

Milli mücadele döneminde Tavşanlı'da müdafaa-i hukuk cemiyeti başkanlığı yaptı.

Atatürk’le bazı konularda çatışmalar yaşasa da 19 Eylül 1932’de Milli Eğitim Bakanı Reşit Saydam’ın yerine bakan olarak atandı. Ardından Türk Dil Kurumu’nun başkanlığını üstlendi ve üniversite reformunu başlattı

Anadolu medeniyetleri Müzesi ve Milli Kütüphane’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı.

Almanya'daki nazi iktidarından kaçan yahudi bilim adamlarının Türkiye'ye gelmesi için görüşmeleri yapıp, anlaşmayı imzaladı.

Reşit Galip odası
13 ay bakanlık yaptıktan sonra ekim 1933'te zatürre olup, dinlenmesi tavsiye edilince bakanlıktan ayrıldı.


1934 yılında henüz 41 yaşındayken hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Reşit Galip'in öldüğünde cebinde yalnızca 5 lirası vardı. 


3 Ekim 2018 Çarşamba

Kamikaze Ne Demek

Kamıkaze ne demek

Kamikaze

Birçoğumuz Kamikaze'nin anlamını intihar saldırısı ya da ölüm dalışı olarak biliriz fakat aslında kelimenin gerçek manası farklıdır.

Moğolların Japonya seferleri, Yuan Hanedanı'nın imparatoru Kubilay Han tarafından Kore Yarımadası'ndaki Goryeo Krallığı'nın ele geçirilmesinden sonra Japonya'ya karşı düzenlenen 1274 seferi  ve 1281 seferi  olmak üzere iki askeri sefer ve savaşı kapsar.

İşgal girişiminin başarısız olması tarihsel açıdan büyük önem taşır. Başarısızlık sonucunda Moğol İmparatorluğu'nun yayılmasının doğal sınırları belirlenmiş ve Japon ulusal tarihi de derinden etkilenmiştir.

Japonlar adalarını başarıyla savunurlar ancak Kubilay'ın gemileri açık denizlerdeki kuvvetli dalgalara dayanıklı olmadığı için Moğol donanmasının yaklaşık yüzde 75’inin çok şiddetli fırtınada batmasının da istilanın başarısız olmasında payı büyüktür.

İşgal çok sayıda esere kaynaklık eder ve Japon edebiyatında ilahi rüzgar anlamına gelen kamikaze kelimesinin ilk olarak bu dönemde kullanıldığı görülür.