2 Temmuz 2016 Cumartesi

Sultan Osman Han Mersiyesi

Şair nevinin Genç Osman vefatı üzerine yazdığı şiir;

Bir şah-ı alişan iken(Şanı yüce bir şah iken)
Şahı cihana kıydılar(Cihanın şahına kıydılar)
Gayretlü genç aslan iken(Gayret eden genç aslan iken)
Şahı cihana kıydılar.(Cihanın şahına kıydılar)

Gazi bahadır han idi.(Yiğit bir gazi han idi)
Alî-nesep sultan idi(Soyu yüce sultan idi)
Namıyla Osman Han idi.(Namı Osman Han idi)
Şahı cihana kıydılar.(Cihanın şahına kıydılar)

Hükmetmeye kadir iken(Yönetmeye gücü varken)
Emr-i Hakk’a nâzır iken(Allah’ın emrini gözetirken)
Hacc itmeye hazır iken(Hacc’a gitmeye hazır iken)
Şahı cihana kıydılar.(Cihanın şahına kıydılar)

Ey dil ciğerler oldu hun(Ey gönül ciğerler kan oldu)
Derdim bir iken oldu on(Derdim bir idi on oldu)
Kan ağladı eh-i fünün(Kan ağladı alimler)
Şahı cihana kıydılar.(Cihanın şahına kıydılar)

Eşrât-ı saatdir bu dem(Bu zaman,kıyamet alemetidir)
Ruz-ı kıyamettir bu dem(Bu zaman kıyamet günüdür)
Kul’a nedamettir bu dem(Bu zaman kula pişmanlıktır)
Şahı cihana kıydılar.(Cihanın şahına kıydılar)

Nev’î -
-