2 Temmuz 2016 Cumartesi

31- Sultan Abdulmecit Türbesi

sultan abdulmecit türbesi
Sultan Abdülmecit türbe kapsındaki yazı; Sultan Abdülmecit türbe kapısında Sad Suresinin 50. ayeti yazmaktadır: "Cennati adnin mufettehaten le humul ebvab" ( Kapıları onlara açılmış olan adn cennetleri vardır. )


Sultan Abdülmecit (1839-1861) Türbesi'nin kitabesi bulunmamaktadır. Büyük olasılıkla türbe padişahın ölümünden önce 1861 yılında yapılmıştır. Mimarının kim olduğu kesinlik kazanmamakla beraber dönemin önemli mimarlarından Garabet Balyan tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Sultan Abdülmecit;  Sultan II. Mahmut ile Bezmialem Valide Sultan’ın oğlu olup 31. Osmanlı padişahıdır. Döneminde, Osmanlı İmparatorlu’nda batılılaşma süreci hızlanmış ve yeni gelişmeler izleyerek onları Osmanlıda uygulamak istemiştir.

Sultan Abdülmecit Türbesi alçak bir su basman üzerine kesme taştan sekizgen planlı bir yapı olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. Giriş kapısı üzerinden Hattat Hulusi Efendi’nin Kuran-ı Kerim’den alınma Sad suresinin 50. Ayeti 1910 yılında yazılmıştır.Sultan Abdülmecit Türbesi alçak bir su basman üzerine kesme taştan sekizgen planlı bir yapı olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. Giriş kapısı üzerinden Hattat Hulusi Efendi’nin Kuran-ı Kerim’den alınma Sad suresinin 50. Ayeti 1910 yılında yazılmıştır.Sultan Abdulmecit Han'ın kızı Cemile Sultan ( vefat: 1912 ), kadınlarından Servet Seza Kadın Efendi ( vefat: 1877) ve Mestiniyaz Hanım, Şehzadeler Türbesi ile Sultan Abdulmecit Türbesi arasında yatmaktadır.
Türbe içerisinde Sultan Abdülmecit’in sandukasından başka, padişahın oğulları Şehzade Abdüssamet (ö.1855), Şehzade Seyfettin (ö.1855) ve Şehzade Burhanettin (ö.1876) ait sandukalar da bulunmaktadır.


Sultan Abdulmecit türbesi nerededir? Sultan Abdulmecit türbesine nasıl gidilir?

Türbe Yavuz Sultan Selim cami bahçesindedir. Türbenin yanında ayrıca Yavuz Sultan Selim türbesi ve Ayşe Hafsa Valide Sultan türbesi bulunmaktadır.


-
-