2 Temmuz 2016 Cumartesi

Şehit Osman Türbesi

Şehit Osman Türbesi

Bayburt Şehit Osman türbesinde yatan zat kimdir? Şehit Osman Türbesi nerededir?

Şehit Osman Türbesi 2
Şehrin batısında Şehit Osman Tepesinde bulunan her iki türbenin Saltukoğullarına ait olduğu şeklinde görüşler mevcuttur.

Şehit Osman Türbesi 3

Bayburt Şehit Osman türbesinde yatan zat kimdir? Şehit Osman Türbesi nerededir?

Buna göre türbeler saltuk kumandanlarından Mengüç Gazi'nin kardeşi Osman ve kız kardeşine aittir. Üzerlerinde bulunan kitabeler çok silik olduğu için okunamamaktadır Şehrin batısındaki kayalık tepeye adını veren bu türbeler, sarı taştan yapılmış olup taş işleme sanatımızın güzel örneklerindendir.

Şehit Osman türbesinin yerini aşağıdaki haritadan görebilirsiniz.

-
-