20 Temmuz 2016 Çarşamba

Muradiye Mezar Taşları Açıkhava Sergi Alanı

15 yüzyıl ortalarından 20. Yüzyıl başlarına kadar tarihlenen, yüzlerce mezar taşının yer aldığı
Muradiye açık hava Müzesi'nde  Farsça, Arapça ve Osmanlıca yazılmış mezar taşları bulunmaktadır.

muradiye mezar taşları

 Taşların üzerinde yer alan, Osmanlı hat sanatının Şaheserleri sayılabilecek sülüs, muhakkak, ta'lik ve az sayıda da olsa rik'a yazı çeşitleri yazı sanatının tüm güzelliklerini sunmaktadır.

muradiye mezar taşları-1


Askeriye,ilmiye ve sivil olmak üzere geniş halk kitlesine mensup kişilere ait olan bu mezar taşlarında, adına hazırlanan kişinin kısa bir hayat hikayesini mesleğini ve toplum içindeki yerini anlamak da mümkündür.

muradiye mezar taşları müzesi
muradiye mezar taşları müzesi


 Bursa ve çevresindeki çeşitli bölgelerden toplanarak buraya getirilen mezar taşlarının arasında alimler, askerler, yüksek rütbeli devlet memurları ve sade vatandaşların taşları yanında Mevlid yazarı Süleyman Çelebi ve Hacivat Karagöz gölge oyununu ilk icra eden Şeyh Küşteri gibi şahsiyetler de bulunmaktadır.

muradiye mezar taşları müzesi

 Muradiye Açık Hava Müze'sinde mezarları oluşturan sandukalar, şahideler ve pehlerle birlikte çok miktarda sarık ve kavuk da yer almaktadır. Bunlardan başka çeşme, mektep ve dergah gibi yapıların bina kitabeleri de sergilenmektedir.


muradiye mezar taşları açık hava sergi alanı

Muradiye Mezar Taşları Açıkhava Sergi Alanında bulunan, mezar taşı başlıklarının ne manaya geldiğini Osmanlı Mezar Taşlarının Sembolleri ve Anlamları yazımızdan inceleyebilirsiniz.Muradiye Mezar Taşları


Muradiye Mezar Taşları Açık Hava Sergi Alanı 3


Mezar Taşları Sergi Alanı

Muradiye Mezar Taşları Sergi Alanı nerede? Mezar taşları sergisi nerede?

Bursa Osmangazi ilçesinde Muradiye Külleyesi içindedir. Detaylı adresi aşağıda haritadan görebilirsiniz.

For English please click: Muradiye Tombstones Open Air Exhibition Area-
-