27 Temmuz 2016 Çarşamba

Beyazıt Kulesi

Beyazıt Kulesi ve Meydanı 1890

Beyazıt Meydanı, Cami ve çevresi yüzyıllardır bir çok fotoğrafçının uğrak yeri olmuştur. Çok nadir bulunan 1890 yılına ait renklendirilmiş bu fotoğrafta bunlardan biridir.Beyazıt Kulesi

Beyazıt Kulesi, yangınları gözetlemek ve haber vermek amacıyla İstanbul'un Beyazıt semtinde ilk olarak 1749 yılında ahşap olarak inşa edilen 85 metre yüksekliğinde kule. Gözetleme yerine kadar çıkan merdivenler 180 basamaktan ibarettir.

Başlangıçta ahşap olarak inşa edildi. 1756'daki Cibali yangınında yandı. 1826'da yeniden yapılan kule yeniçeri ayaklanmasında tekrar yandı. Kule üçünçü kez Sultan II.Mahmut zamanında, 1828 yılında Senekerim Balyan'ın mimarlığı altında tekrar yapıldı. ( kaynak : wikipedi )
Beyazıt Kulesinin üzerinde II. Mahmut tuğralı bir kitabe bulunmaktadır. Kitabeyi, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi yazmıştır.

Hak bu kim Sultan Mahmut'un Saray-ı şevket'e
Bir naziri gelmemiştir olalı Dünya bina
Bani-i endişesi tecdid kıldı devletin
Köhne bünyan-ı cihanı etmede hala bina
Eyleyüp Eski Saray'ın Bab-ı Serasker o şah
Nev be nev yapmakta anda bir nice bina
Emredip Serasker-i Sabık Hüseyin Gazi'ye
Buldu bu Kaf-ı şeca'at kulle-i ra'na bina
Eyleyüp Serasker-i lahık nezaret hüsnüne
Anı ma'na eyledi güya iki paşa bina
Revzen-i eflakden baktıkça zir-i payine
Kaldı kendi kaddine hayrette bu bala bina
Olmasa zerrin külahı asumana münteha
Arz eder mi zer alemle kevkeb-i zehra bina
Dar-ı mülkü etmesin bu kulleyle muhtaç Hakk
Ziynet içün etmiş olsun şah-ı mülk-ara bina
Kulle-i eflaki durdukça o şah eylesin
Zirve-i çarha esas-ı şevketin Mevla bina
Sanki tak-ı çarha yazdım 'İzzeta tarihim
Kıldı Han-ı Mahmut-ı 'Adli kulle-i vala bina
1244 (1829) Harrerehu
El-fakir el-'abd e'd-da'i


Saray fotoğrafçılarından Abdullah Freres imzalı bu  resimde  kulenin etrafının  o dönemde açık olduğu görülmektedir.

Beyazıt Kulesi ve Meydanı

Aşağıdaki iki tarihi fotoğrafta, kulenin Süleymaniye Cami tarafından çekilmiş hemde Beyazıt Cami tarafından çekişmiş resimlerini görebiliriz.


Beyazıt Kulesi ve Süleymaniye


Bu resimde ise kule tam ters istikametten fotoğrafa alınmış. Seraskerat binası ve Beyazıt Cami görünmekte.


Beyazıt Kulesi ve Beyazıt Cami

Son olarak bu resimde Beyazıt Cami ve İstanbul manzarasını, 1880'lerde Beyazıt Kulesinden çekilmiş çok güzel bir fotoğrafla görüyoruz.


Beyazıt Cami 1880'ler


Beyazıt Kulesi nerededir? Beyazıt Kulesine nasıl gidilir?

Kulenin bulunduğu yeri aşağıdaki haritadan görebilirsiniz.-
-