1 Mayıs 2017 Pazartesi

Yaşar Nezihe 1 Mayıs Şiiri

Yaşar Nezihe 1 Mayıs Şiiri

Aydınlık Mecmuasının Mayıs 1923 tarihli sayısı... Yaşar Nezihe, Osmanlı Dönemi'nin kadın şairlerindendir, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler bayramı için ilk Türkçe şiiri yazan kadındır.


1 MAYIS İÇİN

Ey İşçi..!
Bugün hür yaşamak hakkı seninken
Patronlar o hakkı senin almışlar elinden.
Sa’yinle edersin de “tufeyli”leri zengin
Kalbinde niçin yok ona karşı yine bir kin?
Rahat yaşıyor, işçi onun emrine münkâd;
Lakin seni fakr etmede günden güne berbâd.
Zenginlere pay verme, yazıktır emeğinden.
Azm et de esaret bağı kopsun bileğinden.
Sen boynunu kaldır ki onun boynu bükülsün.
Bir parça da evlatlarının çehresi gülsün.

Ey İşçi..!

Mayıs birde; bu birleşme gününde
Bi-şüphe bugün kalmadı bir mani önünde…
Baştan başa işte koca dünya hareketsiz;
Yıllarca bu birlikte devam eyleyiniz siz.
Patron da fakir işçilerin kadrini bilsin
Ta’zim ile, hürmetle sana başlar eğilsin.
Dün sen çalışırken bu cihan böyle değildi.
Bak fabrikalar uykuya dalmış gibi şimdi.
Herkes yaya kaldı, ne tren var, ne tramvay
Sen bunları hep kendin için şan u şeref say…
Birgün bırakınca işi halk şaşkına döndü.
Ses kalmadı, her velvele bir mum gibi söndü.
Sayende saadetlere mazhar beşeriyet;
Sen olmasan etmezdi teali medeniyet.
Boynundan esaret bağını parçala, kes, at!
Kuvvettedir hak, hakkını haksızlara anlat.

YAŞAR NEZİHE 
-
-