4 Şubat 2017 Cumartesi

Yalta Konferansı 1945

Yalta Konferansı 1945 Churchill Stalin ve Roosevelt
Tarihte Bugün 4 Şubat 1945 Yalta Konferansı;

II. Dünya Savaşı'nda "Üç Büyük" olarak adlandırılan Müttefik Devletler'in liderleri Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt ve Josef Stalin 4 Şubat 1945 - 11 Şubat 1945 tarihleri arasında SSCB'nin önde gelen tatil yeri Yalta'nın 3 km güneyinde bulunan Livadia Sarayı'nda bir araya gelmişlerdir. Yalta Konferansı olarak adlandırılan toplantının ana ekseni II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın yeni düzeni ve Avrupa topraklarının yeniden şekillendirilmesi üzerinedir.

Konferansın amacı, sadece toplu bir güvenlik düzenini değil, Nazi sonrası Avrupa'nın özgürlüğüne kavuşan halklarına kendi kaderini tayin etme planını temsil eden savaş sonrası bir barışın kurulmasını sağlamaktı.

Toplantı, esas olarak savaştan sonra Avrupa'nın uluslarının yeniden kurulmasını tartışmak amacıyla yapıldı. Birkaç yıl içinde Soğuk Savaş'ın bölünmesi ile Yalta yoğun bir tartışma konusu oldu.

Yalta Konferansı

Konferansın başlıca konuları, Polonya topraklarının değişimi, Almanya'nın bölünmesi ve SSCB'nin Japon İmparatorluğu'na savaş ilan etmesi idi.

Birleşmiş Milletlerdeki veto yetkisi de bu konferansta kararlaştırıldı. Bunun haricinde gizli oturumlarla özellikle İsrail yanlısı toprak paylaşımlarının yapıldığı yeni bir dünya düzeninin temellerinin atıldığı ifade edilmektedir.

Soğuk Savaş (1945-1991) sırasında ABD ve SSCB, hegomonya alanlarındaki (arka bahçeleri olarak da anlaşılabilir.) ülkelerin kamp değiştirmesini önleyen bir mutabakata varmışlardır. Bu mutabakat zeminini II. Dünya Savaşı sonrasının küresel güçler ve jeostratejik akslar dengesini belirleyen anlaşmalardan birisi de Yalta'dır.

Türkiye'yi müttefik devletler tarafında savaşa katılması için yapılan, Churchill, Roosevelt ve İsmet İnönü'nün katıldığı İKİNCİ KAHİRE KONFERANSI için tıklayınız.

İsmet İnönü ve Churchill tarafından gerçekleştirilen ADANA GÖRÜŞMESİ için tıklayınız.

-
-