28 Aralık 2016 Çarşamba

IV. Murat Tahta Nasıl Çıktı?

IV. Murat tahta Nasıl Çıktı?

IV. Murat tahta Nasıl Çıktı?

II. Osman'ın tahttan indirilmesi üzerine I.Mustafa ikinci defa tahta çıkarıldı. Ancak padişahın psikolojik durumunun hükümdarlık yapmaya elverişsiz olması sebebiyle, iktidar zorbalarının elindeydi. Osmanlı tarihinde deli diye anılan padişah Sultan İbrahim’dir. Ancak I.Mustafa ile kıyaslandığında ona göre oldukça akıllı olduğu görülür. Osmanlı tarihinde deli diye anılacak asıl padişah I. Mustafa’dır.

I.Mustafa’nın son  veziriazamı Kemankeş Ali Paşa, padişahın tahttan indirilmediği müddetçe devlet işlerinin düzelemeyeceğini düşündüğünden bu meseleyi görüşmek üzere devlet ileri gelenleri toplandı. Toplantının sonunda, I.Mustafa’nın tahttan indirilip, yerine I. Ahmet’in oğlu ve II. Osman’ın küçük kardeşi Şehzade Murat’ın geçirilmesi kararı çıktı. IV. Murat tahta geçtiğinde 12 yaşındaydı ve o tarihe kadarki Osmanlı hükümdarları içerisinde en küçük yaşta tahta geçen padişahtı. IV. Murat tahta geçtiğinin ertesi günü Eyüp Sultan’da Şeyh Aziz Mahmut Hüdayi’nin elinden kılıç kuşandı. Ancak tahta çıktığında sünnetsiz olduğu için cülusunun 5. Günü sünnet edildi.
                                                                                  (Kaynak:Sorularla Osmanlı İmparatorluğu S.293)

-
-