9 Ağustos 2016 Salı

18- Sultan İbrahim

Sultan İbrahim Türbesi


Ayasofya Vaftizhane binası, Ayasofya’nın güneybatı yönünde, Ayasofya’dan daha eski (4-5. Yüzyıl) olabileceği düşünülen, önemli ek binalardan biridir.

Dıştan dört köşeli, içten ise sekizgen bir yapıdır. Üstü kasnaksız kubbe ile örtülüdür. Ayasofya ile arasında küçük bir avlu vardır. Doğuda apsis, batıda narteksi olan yapının köşelerine nişler yerleştirilmiştir. Fetihten sonra yapı, Ayasofya’nın kandil yağı deposu olarak kullanılmıştır.


Sultan İbrahim Kimdir?

Sultan İbrahim 18. Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan Ahmet, annesi Kösem Sultan'dır.

1639’da Sultan I. Mustafa’nın vefatıyla, Vaftizhane türbeye çevrilmiştir. 1648 yılında vefat eden Sultan İbrahim de buraya defnedilmiştir.


Sultan İbrahim türbesi nerede? Sultan İbrahim türbesine nasıl gidilir?

Sultan İbrahim türbesi, Ayasofya Cami bahçesinde, eski vaftizhanenin bulunduğu yerdedir.Türbenin içinde I. Mustafa'nın kabri de bulunmaktadır. Ayrıca türbede; Sultan İbrahim, Sultan I. Ahmet’in kızları, Sultan IV. Murat’ın kızı Kaya Sultan ve Sultan II. Ahmet’in şehzadeleri  gömülüdür.

Türbenin bulunduğu yeri aşağıdaki haritadan görebilirsiniz.


-
-